1. Forside /
  2. Nyheder/
  3. Dagsorden for generalforsamling 2024

Ka-net indkalder til ordinær generalforsamling

Der afholdes generalforsamling onsdag den 13. marts 2024 - klokken 19.00 i Kalundborg hallen, Munkesøgade, indgang E.

Dagsorden som følger:

A. Valg af dirigent og stemmetællere.

B. Beretning om det forløbne år.

C. Aflæggelse af regnskab.

D. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

E. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag.

F. Valg af kasserer for 3 år:
Henning Brøgger Obsen - Villig til genvalg

G. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:
Thomas Philip - Villig til genvalg
Martin Schwartzbach - Villig til genvalg
Henrik Andersen - Ny kandidat

Bestyrelsen indstiller Thomas Philip, fungerende formand og Martin Schwartzbach, fungerende bestyrelsesmedlem, til de to bestyrelsesposter.

H. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
Bettina Dahl Eriksen - Villig til genvalg
Søren Kastrup Petersen - Villig til genvalg
Henrik Andersen - Ny kandidat, hvis han ikke vælges ind i bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller Bettina Dahl Eriksen og Søren Kastrup Petersen, til de to suppleantposter.

I. Valg af 2 revisorer for 1 år:
Per Nykjær - Villig til genvalg
Sune Sjøberg - Villig til genvalg

J. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:
Irene Kristensen - Villig til genvalg
Søren Kastrup Petersen - Villig til genvalg

K. Eventuelt.

Regnskabet for 2023 vises på hjemmesiden www.ka-net.dk, og er fremlagt på vores kontor, Stejlhøj 23.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 øl eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Vel mødt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Se regnskab for 2023 her

Regnskab 2023

KA Net General Forsamling (41)