Nyhedsarkiv:

Kursus
Kursus

Grundet kursus vil internetsupporten og serviceafdelingen v熳e lukket, fra torsdag den 22. november til og med fredag den 23. november 2018. Der vil derfor ikke blive udf鷨t pakkeskift eller andre tekniske opgaver disse dage.

E-mail fejl hos YouSee

YouSee har ved en fejl udsendt en eller flere e-mails til deres kunder, onsdag og torsdag, som desv熳re ogs er kommet ud til flere af vores medlemmer. Hvis man har modtaget en eller flere e-mails fra YouSee, med overskriften "Det er nyt, og det er bedre" skal man blot se bort fra de e-mails, og slette dem.

Opdatering af hovedrouter
servicevindue

Der vil natten til onsdag den 03-10-2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 01:00 - 05:00.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Servicevindue
servicevindue

Der vil natten til mandag den 20.08.2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 05:00 - 06:00.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Kontoret holder sommerferie

Ferie

Kontoret holder sommerferie fra og med den 30. juli
til og med den 3. august (uge 31) og kontoret er derfor lukket for betjening. Vi er tilbage igen mandag d. 6. August.

Der vil v熳e 嶙ent for ekspedition i uge 28, 29, 30, 32 og 33 dog med nedsat bemanding og der m forventes l熡gere ekspeditionstid.

Selvhj熞psportalen p telefon 59 56 15 70,
kan benyttes hele d鷤net, 緳et rundt.

Vi kan i黲rigt henvise til vores kontaktformular her p hjemmesiden, da denne i begr熡set omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her.

Servicefirmaet JAC g緳 p ferie den 13. juli. De er ogs tilbage den 6. august (uge 29, 30 og 31).

Vagten hos JAC kan ved st鷨re anl熚sfejl kontaktes p telefon: 59 59 50 22.Nye priser


Vi har nu de nye priser for 緳et 2018 p plads.

Grundpakken stiger 10 kr. fra 158 kr. til 168 kr.

Till熚 for Mellempakken forbliver samme pris som sidste 緳, nemlig 176 kr.
Prisen for Mellempakken (inkl. grundpakken) er derfor 344 kr. pr. m幩ed.

Till熚 for Fuldpakken stiger 10 kr. fra 114 kr. til 124 kr.
Pris for Fuldpakken (inkl. grundpakken og mellempakken) er 468 kr. pr. m幩ed.

Prislisten kan ses ved klik her.

Infokanal lukket

Vores infokanal er desv熳re lukket.

Distribut鷨en af kanalen er ikke l熡gere tilg熡gelig og vi kan derfor ikke l熡gere 熡dre indhold.

Ny kanal og kanalr熥kef鷲ge
digitalomlaegning

Torsdag den 1. februar 2018 kan du opleve korte afbrydelser af dit TV-signal mellem kl. 01:00 om natten og kl. 10:00.
Det skyldes en ny TV kanal og at YouSee 熡dre p deres kanalr熥kef鷲ge.

Mangler du dine kanaler p dit TV eller boks, er det n鷣vendigt at lave en ny kanals鷤ning. Vent med at indl犘e de digitale TV kanaler til efter kl. 10:00, torsdag d. 1. februar 2018, da YouSee f鷨st er f熳dige med oml熚ningen af de digitale kanaler her.

Den nye kanaloversigt kan hentes her.

F鷲gende indstillinger er n鷣vendige, alt efter hvilket TV du har:

 • Netv熳ks ID: 00100
 • Startfrekvens: 450000 kHz
 • Slutfrekvens: 858000 kHz
 • Symbolrate: 6875
 • Modulation: 64 QAMAntenneblad - December 2017

Det nye antenneblad er nu blevet omdelt.

Har du ikke modtaget bladet i din postkasse,
kan du kontakte kontoret eller downloade det her.


Tryk her

Klik p billedet for at downloade bladet.

Sikkerhedsbrud p e-mailadresser og kodeord
mailsikkerhedsbrud

Over 1 million danske e-mailadresser og adgangskoder er blevet l熥ket p internettet og nogle af disse e-mailadresser og adgangskoder er desv熳re fra Ka-net.

BEM鼇K: Dette er IKKE et l熥 hos Ka-net men hos en r熥ke online tjenester s som LinkedIn, Dropbox, PlayStation Network og mange andre.


Ved at f鷲ge linket nedenfor kan man tjekke om ens e-mailadresse og kodeord er ber鷨t. Er det tilf熞det anbefales det at man skifter adgangskoden til den eller de listede e-mailadresser hurtigst muligt. Dette kan g鷨es p vores selvhj熞psportal mit.ka-net.dk eller ved at tage kontakt til kontoret i 嶙ningstiden. Hvis der er yderligere sp鷨gsm嶚 sidder vi klar p kontoret igen mandag morgen og indtil da kan man ogs n os ved at skrive til vores kontaktformular her p hjemmesiden.

For at se om ens e-mailadresse er ber鷨t kan man trykke sig ind p linket ved at klikke her og skrive sin e-mailadresse i feltet og herefter trykke p knappen med teksten search.Servicevindue
servicevindue

Der vil natten til tirsdag den 08.05.2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 00:00 - 01:00.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Opgradering af firewall


I forbindelse med idrifts犚telse af ny firewall, kan medlemmer opleve en kort afbrydelse af internettet natten mellem
mandag d. 30-04-2018 og tirsdag d. 01/05-2018.

Vi beklager meget de gener dette medf鷨er.


P廛keferie 2018
Paaske_2018

Kontoret holder p廛keferie fra og med mandag den 26. marts 2018.

Vi er tilbage tirsdag den 3. april 2018.

Selvhj熞psportalen p telefon 59 56 15 70,
kan benyttes hele d鷤net, 緳et rundt.

Vi kan i黲rigt henvise til vores kontaktformular her p hjemmesiden, da denne i begr熡set omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her. Vagten hos JAC kan kontaktes p telefon 59 59 50 22.

Indkaldelse til ordin熳 generalforsamling

GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordin熳 generalforsamling
onsdag den 14. marts 2018 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, Munkes鷤ade, indgang E.


Dagsorden som f鷲ger:

 1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

 3. Afl熚gelse af regnskab.

 4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

 5. Indkomne forslag: Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om 2 熡dringer i vedt熚terne.
  1.Nuv熳ende 2, stk. 1: Antennelaugets form嶚 er at tilvejebringe f熞lesantenneanl熚 for Kalundborg og tilst鷣ende kommuner og derefter varetage driften af anl熚get.
  Ny 2, stk. 1: Antennelaugets form嶚 er at tilvejebringe og vedligeholde f熞lesantenneanl熚 for Kalundborg og tilst鷣ende kommuner samt varetage driften af anl熚get.
  2.Nuv熳ende 8, litra f: Valg af formand kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med 9, stk. 3.
  Ny 8, litra f: Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med 9, stk. 3.
   Nuv熳ende 9, stk. 3: Kassereren og et bestyrelsesmedlem v熞ges n犘te gang i 2013 for en periode p to 緳, og derefter i 2015 og fremover for en periode p tre 緳. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p tre 緳, n犘te gang i 2013. Formanden for bestyrelsen v熞ges for en periode p tre 緳, n犘te gang i 2014. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p tre 緳, n犘te gang i 2014.
  Ny 9, stk. 3: Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer v熞ges for en periode p 3 緳 f鷨ste gang p generalforsamlingen 2018. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p tre 緳, n犘te gang i 2019. To menige medlemmer af bestyrelsen v熞ges for en periode p 3 緳, n犘te gang 2020. Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og n犘tformand, ligesom bestyrelsen neds犚ter udvalg efter behov. S嶢remt formanden tr熛er tilbage imellem 2 generalforsamlinger v熞ger bestyrelsen ny formand i kredsen af bestyrelsesmedlemmer.
   Nuv熳ende 9, stk. 4: Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afh熡delse og pants犚ning af fast ejendom samt ved optagelse af l幩 tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal v熳e enten formanden eller kassereren.
  Ny 9, stk. 4: Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afh熡delse og pants犚ning af fast ejendom samt ved optagelse af l幩 tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal v熳e formanden og en skal v熳e kassereren.

 6. Valg af kasserer for 3 緳:
  Henning Br鷤ger ObsenVillig til genvalg

  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 緳:
  Thomas PhilipVillig til genvalg
  Peter HermannVillig til genvalg

 7. Valg af 2 suppleanter for 1 緳:
  Martin SchwartzbachVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenNy opstiller

 8. Valg af 2 revisorer for 1 緳:
  Per Nykj熳Villig til genvalg
  Sune Sj鷷ergVillig til genvalg
  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 緳:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  S鷨en Kastrup PetersenNy opstiller

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2017 vil blive vist p hjemmesiden www.ka-net.dk (klik her), samt blive fremlagt p antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 鷲 eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Husk gyldig legitimation for medlemskabet.

Vel m鷣t.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Opgradering af infrastruktur


I forbindelse med fejlretningen af det udfald vi oplevede i g緳 morges, kan nogle medlemmer opleve udfald af internettet.

Det kan v熳e n鷣vendigt at genstarte internetudstyret i hjemmet.

Vi beklager meget de gener dette medf鷨er.


Kursus
Kursus

Grundet kursus i uge 5, vil internetsupporten v熳e med nedsat bemanding og der m derfor forventes l熡gere ekspeditionstid.

Opgradering af infrastruktur


Tirsdag d. 23-01-2018 fra kl. 00:30 til 05:00, vil der grundet opgradering af vores infrastruktur forekomme afbrydelse af internettet.

Hvis din kabelrouter eller modem mod forventning ikke skulle g online igen efter opgraderingen, kan genstart af internetudstyr v熳e n鷣vendigt.


FM radiosignalet er lukket i dag d. 28. februar 2017


Grundet den stigende interesse og eftersp鷨gsel af hurtigere bredb幩d og bedre kvalitet p TV kanaler, har YouSee slukket for FM radiosignalet i dag d. 28. februar 2017.
Dette betyder at vores medlemmer fra i dag d. 28. februar, ikke l熡gere kan lytte til radio via "R" udgangen i v熚stikket og skal derfor finde andre muligheder for at lytte til radio.

Hvis der er yderligere sp鷨gsm嶚 til ovenst嶒nde sidder vores medarbejdere p kontoret klar til at besvare alle sp鷨gsm嶚, vi kan ogs komme med gode r嶟 til en brugbar l鷭ning.

Se evt. YouSees hjemmeside for yderligere information.

Klik p l犘 mere for at se en liste med muligheder for at lytte til radio n緳 FM radiosignalet lukker.

L犘 mere - Klik her


TCM lukker 1. juni 2017


Turner Broadcasting System har valgt at lukke for TCM i hele norden fra den 1. juni 2017. Kanalen vil derfor forsvinde fra din fuldpakke. Kanalen bliver i fuldpakken erstattet af Viasat Series.

Har du den som Bland Selv-kanal, f緳 du en ledig plads og en anden kanal skal derfor v熞ges.

Har du den som Ekstrakanal, skal du ikke g鷨e noget, aftalen opsiges automatisk af YouSee med virkning fra den 1. juni 2017.

Ny kanals鷤ning

I forbindelse med sluk af FM radiosignalet, har YouSee 熡dret startfrekvensen p TV signalet fra 143 MHz til 450 MHz.
Dette betyder at hvis dit TV er indstillet til 143 MHz og ikke selv kan opdatere sin startfrekvens, vil TV'et have problemer med at vise alle kanaler og en ny s鷤ning vil derfor v熳e n鷣vendigt.

Radio modtagelse efter FM sluk


F helt ren stereo lyd i dit eksisterende musik anl熚.
130 radiostationer, alene fra Danmark, er frit tilg熡gelig p internettet.

P Antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23, kan du
k鷷e en internet radio tuner til 900 kr.

Denne tilsluttes dit eksisterende musik anl熚 med ledning
og tr嶟l鷭t til din internet router.

De to modeller vi s熞ger, har begge fjernbetjening.
Den ene model kan samtidig styres af en gratis mobil app.

Medbringer du din Ka-net router, kan vi ops犚te din radio favoritliste, uden beregning.

Juleferie p kontoret

Kontoret holder juleferie fra den 22-12-17.
Vi er tilbage p kontoret tirsdag den 02-01-18.

Kontaktformularen p hjemmesiden besvares begr熡set i perioden.
Selvhj熞psportalen p telefon 59 56 15 70 kan altid benyttes.

Servicefirmaet JAC er p juleferie i samme periode.

Vagten hos JAC kan ved st鷨re anl熚sfejl kontaktes
p telefon: 59 59 50 22.

JUL!!!!11

Vi 鷢sker medlemmerne en gl熛elig jul
og et godt nyt緳.


H鷮ere internethastigheder

FAST

Nu hvor vi er tr嶟t ind i det nye 緳, 鷢sker vi alle vores medlemmer et godt nyt緳. Det g鷨 vi ved at h獒e vores internethastigheder, uden vi 熡drer prisen.

Nye internethastigheder:

 30/5 MbitEr 熡dret til 50/10 Mbit til 199 kr. pr. md.
 60/10 MbitEr 熡dret til 100/15 Mbit til 249 kr. pr. md.
 80/20 MbitEr 熡dret til 200/20 Mbit til 299 kr. pr. md.
 100/30 MbitEr 熡dret til 300/30 Mbit til 349 kr. pr. md.

Hastighederne er allerede 熡dret og du skal derfor ikke foretage dig andet end at nyde den gode nyhed.

I enkelte tilf熞de kan abonnementerne 200/20 Mbit og 300/30 Mbit kr獒e udskiftning af kabelmodem eller kabelrouter for at modtage de nye hastigheder.
De medlemmer som er ber鷨te af ombytningen, har f嶒t telefonisk besked.

喈sker du en anden internethastighed, kan dette bestilles p mit.ka-net.dk eller ved kontakt til kontoret.

Som en ekstra lille nyt緳sgave, til de medlemmer der endnu ikke har pr黲et vores internet, har vi valgt at fjerne installationsprisen p 475 kr. for internet, samtidig giver vi f鷨ste m幩ed gratis ved bestilling inden 1. marts 2016.

Med andre ord er Ka-net nu gratis at oprette og lynhurtigt.

Nye priser


Vi har nu de nye priser for 緳et 2017 p plads.

Prislisten kan ses ved klik her.

Kursus
Kursus

Grundet kursus, vil kontoret v熳e lukket mandag og tirsdag i uge 36, vi er tilbage p kontoret igen onsdag den 6 september 2017.

Kontoret holder sommerferie

Ferie

Kontoret holder sommerferie fra og med den 24. juli
til og med den 6. august (uge 30 og 31) og kontoret er derfor lukket for betjening.

Der vil v熳e 嶙ent for ekspedition i uge 28, 29 og 32, der er dog nedsat bemanding og der m forventes l熡gere ekspeditionstid.

Selvhj熞psportalen p telefon 59 56 15 70,
kan benyttes hele d鷤net, 緳et rundt.

Vi kan i黲rigt henvise til vores kontaktformular her p hjemmesiden, da denne i begr熡set omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her.

Servicefirmaet JAC g緳 p ferie den 17. juli. De er ogs tilbage den 7. august (uge 29, 30 og 31).

Vagten hos JAC kan ved st鷨re anl熚sfejl kontaktes p telefon: 59 59 50 22.Fejl p e-mail serveren


Efter en automatisk opgradering, genstartede e-mail serveren hos vores eksterne udbyder og fik ikke rigtig forbindelse igen. Der opstod en lang mailk, som har taget hele dagen i g緳 at afvikle, hvilket har resulteret i mange store udfald og manglende forbindelse. Der er dog desv熳re stadig problemer med serveren, og der er derfor fortsat langsom levering af e-mails.

Vi beklager de gener dette medf鷨er.

Sagen kan f鷲ges p vores e-mail udbyders driftinfo, ved klik p nedenst嶒nde link.


Fejl med internettet


Vi havde i weekenden nogle udfordringer med internettet i nogle omr嶟er, som alle er blevet l鷭t henover weekenden.
Vi beklager de gener dette havde.

Fejl med internettet


Da vi stadig har nogle problemer med internettet i R鷨by, Ubby og Jerslev er vi, s鷢dag d. 18-06-2017 kl. 00.30, n鷣t til at have et kort servicevindue mere, for at udbedre fejlen.

Vi fors鷤er at holde det s kort som muligt og beklager de gener dette medf鷨er.

Fejl med internettet


Nogle medlemmer i R鷨by, Ubby og Jerslev kan fortsat have problemer med at tilg internettet. Vi arbejder p at udbedre fejlen.

Servicevindue


L鷨dag d. 17-06-2017 fra kl. 00:30

Vil der, grundet udbedring af en fejl med internettet i nogle omr嶟er, v熳e et kort servicevindue, hvor internettet afbrydes i hele vores d熥ningsomr嶟e.

Vi fors鷤er at g鷨e dette s kort som muligt og vi
beklager de gener dette medf鷨er.

Indkaldelse til ordin熳 generalforsamling

GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordin熳 generalforsamling
onsdag den 8. marts 2017 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, indgang fra Torvet.


Dagsorden som f鷲ger:

 1. Valg af dirigent og stemmet熞lere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forl鷷ne 緳.

 3. Afl熚gelse af regnskab.

 4. Fasts犚telse af 緳sbidrag for medlemmerne for det l鷷ende regnskabs緳.

 5. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag.

 6. Valg af formand for 3 緳:
  Niels-J鷨gen Tr熞leVillig til genvalg

  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 緳:
  Mogens Houm鷲leVillig til genvalg
  Flemming R鷫nVillig til genvalg

 7. Valg af 2 suppleanter for 1 緳:
  Peter HermanVillig til genvalg
  Martin SchwartzbachNy opstiller

 8. Valg af 2 revisorer for 1 緳:
  Per Nykj熳Villig til genvalg
  Sune Sj鷷ergVillig til genvalg
  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 緳:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  1 suppleant v熞ges blandt de fremm鷣te

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2016 vil blive vist p infokanalen og p hjemmesiden www.ka-net.dk, samt blive fremlagt p antennelaugets kontor, Stejlh鷮 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 鷲 eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Husk gyldig legitimation for medlemskabet.

Vel m鷣t.

Venlig hilsen Bestyrelsen


FM radiosignalet lukker d. 7. februar 2017

**** OPDATERET 16-02-2017 ****

YouSee oplyser nu at det bliver d. 28. februar 2017, FM signalet slukkes her i Kalundborg.

*** OPDATERET 08-02-2017 ***

YouSee har haft problemer med sluk af FM signalet i andre omr嶟er og derfor er det ikke slukket hos Kalundborgegnens Antennelaug endnu.
Vi kender ikke udsigten for FM slukket hos Kalundborgegnens Antennelaug endnu, men vi melder det ud lige s snart vi kender datoen.

** OPDATERET **

FM radiosignal slukkes hos Kalundborgegnens Antennelaug
d. 7. februar 2017.


Grundet den stigende interesse og eftersp鷨gsel af hurtigere bredb幩d og bedre kvalitet p TV kanaler, slukker YouSee for FM radiosignalet d. 7. februar 2017.
Dette betyder at vores medlemmer fra d. 7. februar 2017, ikke l熡gere kan lytte til radio via "R" udgangen i v熚stikket og skal derfor finde andre muligheder for at lytte til radio.

Hvis der er yderligere sp鷨gsm嶚 til ovenst嶒nde sidder vores medarbejdere p kontoret klar til at besvare alle sp鷨gsm嶚, vi kan ogs komme med gode r嶟 til en brugbar l鷭ning.

Se evt. YouSees hjemmeside for yderligere information.

Klik p l犘 mere for at se en liste med muligheder for at lytte til radio n緳 FM radiosignalet lukker.

L犘 mere - Klik her


Generalforsamling

Kandidater til bestyrelsen, angivet med navn og adresse, samt forslag der 鷢skes behandlet p generalforsamlingen skal v熳e kontoret p Stejlh鷮 23, i h熡de senest den 15. februar.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 8. marts kl. 19:00 i Kalundborg hallen.

Antenneblad - December 2016

Det nye antenneblad er nu blevet omdelt.

Har du ikke modtaget bladet i din postkasse,
kan du kontakte kontoret.


Tryk her

Klik p billedet for at downloade bladet.

Ugyldig IP-konfiguration


Grundet en opdatering fra Microsoft, oplever nogle af vores medlemmer at deres netv熳k har en "Ugyldig IP-konfiguration".
Hvis du oplever denne fejl, kan du l鷭e det ved at f鷲ge nedenst嶒nde trin:

 1. Skriv Enhedsh幩dtering i s鷤efeltet p proceslinjen, og v熞g derefter Enhedsh幩dtering p listen med s鷤eresultater.

 2. V熞g Netv熳kskort, og v熞g derefter navnet p netv熳kskortet i Enhedsh幩dtering.

 3. H鷮reklik p netv熳kskortet, og v熞g derefter Fjern, s鷨g for at afkrydsningsfeltet "Slet driversoftwaren til denne enhed" ikke er markeret > OK for at bekr熠te, at du vil fjerne enheden.

 4. N緳 du har fjernet driveren, skal du v熞ge knappen Start > T熡d/sluk > Genstart.

N緳 pc'en er genstartet, s鷤er Windows automatisk efter og installerer driveren til netv熳kskortet.

Hvis du har v熳et tilsluttet din router tr嶟l鷭t, vil det v熳e n鷣vendigt at s鷤e efter dit tr嶟l鷭e netv熳k og indtaste din kode igen.

Fejl


Vi oplever i 鷮eblikket manglende TV signal.

Vi arbejder p at l鷭e problemet.

Kursus
Doer

Kontoret lukker torsdag kl. 13.30.

Grundet kursus lukker kontoret torsdag d. 02-02-2017 kl. 13.30 for personligt fremm鷣e.

Filmpakke fra YouSee


Som du sikkert ved, m廞te vi her hos Kalundborgegnens Antennelaug ogs undv熳e TV nyt緳saften, da YouSee blev ramt af et stort TV-nedbrud.
Som et plaster p s緳et har YouSee derfor sammensat en filmpakke til alle.

Fra p l鷨dag d. 7. januar og m幩eden ud f緳 du fri adgang til:
 • Filmkanalen Viasat Film Premiere, som du kan se direkte p dit TV.
  Her kan du se topfilm som Star Wars - The Force Awakens, Zootropolis, The Danish Girl, Klovn Forever, Straight Outta Compton, Flaskepost fra P (fra 22. januar) og mange flere.

 • Fem udvalgte lejefilm, som du kan se p din mobil, tablet, PC og TV-boks. Captain Fantastic, The Hateful Eight, Antboy 3, Kvinden i guld og Blood Father.

 • Over 250 popul熳e film fra Viasat, som du kan se p din mobil, tablet, PC og TV-boks, n緳 og hvor det passer dig.

P yousee.dk/filmpakken kan du l犘e mere om, hvordan du f緳 adgang til filmpakken.

Juleferie p kontoret

Kontoret holder juleferie fra den 22-12-16, kl. 12:00.
Vi er tilbage p kontoret tirsdag den 03-01-17.

Kontaktformularen p hjemmesiden besvares begr熡set i perioden.
Selvhj熞psportalen p telefon 59 56 15 70 kan altid benyttes.

Servicefirmaet JAC er p juleferie i samme periode.

Vagten hos JAC kan ved st鷨re anl熚sfejl kontaktes
p telefon: 59 59 50 22.

JUL!!!!11

Vi 鷢sker medlemmerne en gl熛elig jul
og et godt nyt緳.


Manglende TV-signal fra YouSee

Der er i dag den 31. december problemer med leverancen af TV-signal fra YouSee. Vi ved at YouSees teknikere arbejder p h鷮tryk for at f rettet fejlen, men der er desv熳re endnu ingen tidshorisont. Vi beklager de gener dette medf鷨er. Vi h嶙er I alle f緳 et godt nyt緳, trods manglende TV signal.

 Webmail
Hastighedstest

Kan kun benyttes fra din
Ka-net forbindelse.

Fjernsupport
 • Windows
 • MAC
 • App til Android
 • App til IOS
 • Netradio
 • DR P1
 • DR P2 Klassisk
 • DR P3
 • DR P4 Sj熞land
 • DR P5
 • DR P6 Beat
 • DR P7 Mix
 • DR P8 Jazz
 • DR Nyheder
 • Nova FM
 • The Voice
 • Pop FM
 • myROCK
 • Radio Odsherred
 • Radio Limfjord
 • Limfjord plus
 • Radio 2000
 • Kalundborgegnens Antennelaug   Din IP: 35.175.190.77