Nyhedsarkiv:

Juleferie på kontoret

Kontoret holder juleferie fra den 21-12-18.
Vi er tilbage på kontoret onsdag den 02-01-19.

Kontaktformularen på hjemmesiden besvares begrænset i perioden.
Selvhjælpsportalen på telefon 59 56 15 70 kan altid benyttes.

Vagten kan ved større anlægsfejl kontaktes
på telefon: 59 56 15 70.

JUL!!!!11

Vi ønsker vores medlemmer en glædelig jul
og et godt nytår.


Udbedring af fejl
servicevindue

I forbindelse med udbedring af fejlen med TV signalet vi oplevede i sidste uge, vil der forekomme afbrydelse af TV signalet omkring kl. 15 i dag. Vi forventer en kort afbrydelse og det skulle ikke være nødvendigt med en ny kanalsøgning.

Vi beklager de gener dette medfører.


Kursus
Kursus

Grundet kursus vil internetsupporten og serviceafdelingen være lukket, fra torsdag den 22. november til og med fredag den 23. november 2018. Der vil derfor ikke blive udført pakkeskift eller andre tekniske opgaver disse dage.

E-mail fejl hos YouSee

YouSee har ved en fejl udsendt en eller flere e-mails til deres kunder, onsdag og torsdag, som desværre også er kommet ud til flere af vores medlemmer. Hvis man har modtaget en eller flere e-mails fra YouSee, med overskriften "Det er nyt, og det er bedre" skal man blot se bort fra de e-mails, og slette dem.

Opdatering af hovedrouter
servicevindue

Der vil natten til onsdag den 03-10-2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 01:00 - 05:00.

Vi beklager de gener dette medfører.

Servicevindue
servicevindue

Der vil natten til mandag den 20.08.2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 05:00 - 06:00.

Vi beklager de gener dette medfører.

Kontoret holder sommerferie

Ferie

Kontoret holder sommerferie fra og med den 30. juli
til og med den 3. august (uge 31) og kontoret er derfor lukket for betjening. Vi er tilbage igen mandag d. 6. August.

Der vil være åbent for ekspedition i uge 28, 29, 30, 32 og 33 dog med nedsat bemanding og der må forventes længere ekspeditionstid.

Selvhjælpsportalen på telefon 59 56 15 70,
kan benyttes hele døgnet, året rundt.

Vi kan iøvrigt henvise til vores kontaktformular her på hjemmesiden, da denne i begrænset omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her.

Servicefirmaet JAC går på ferie den 13. juli. De er også tilbage den 6. august (uge 29, 30 og 31).

Vagten hos JAC kan ved større anlægsfejl kontaktes på telefon: 59 59 50 22.Nye priser


Vi har nu de nye priser for året 2018 på plads.

Grundpakken stiger 10 kr. fra 158 kr. til 168 kr.

Tillæg for Mellempakken forbliver samme pris som sidste år, nemlig 176 kr.
Prisen for Mellempakken (inkl. grundpakken) er derfor 344 kr. pr. måned.

Tillæg for Fuldpakken stiger 10 kr. fra 114 kr. til 124 kr.
Pris for Fuldpakken (inkl. grundpakken og mellempakken) er 468 kr. pr. måned.

Prislisten kan ses ved klik her.

Infokanal lukket

Vores infokanal er desværre lukket.

Distributøren af kanalen er ikke længere tilgængelig og vi kan derfor ikke længere ændre indhold.

Ny kanal og kanalrækkefølge
digitalomlaegning

Torsdag den 1. februar 2018 kan du opleve korte afbrydelser af dit TV-signal mellem kl. 01:00 om natten og kl. 10:00.
Det skyldes en ny TV kanal og at YouSee ændre på deres kanalrækkefølge.

Mangler du dine kanaler på dit TV eller boks, er det nødvendigt at lave en ny kanalsøgning. Vent med at indlæse de digitale TV kanaler til efter kl. 10:00, torsdag d. 1. februar 2018, da YouSee først er færdige med omlægningen af de digitale kanaler her.

Den nye kanaloversigt kan hentes her.

Følgende indstillinger er nødvendige, alt efter hvilket TV du har:

 • Netværks ID: 00100
 • Startfrekvens: 450000 kHz
 • Slutfrekvens: 858000 kHz
 • Symbolrate: 6875
 • Modulation: 64 QAMAntenneblad - December 2017

Det nye antenneblad er nu blevet omdelt.

Har du ikke modtaget bladet i din postkasse,
kan du kontakte kontoret eller downloade det her.


Tryk her

Klik på billedet for at downloade bladet.

Sikkerhedsbrud på e-mailadresser og kodeord
mailsikkerhedsbrud

Over 1 million danske e-mailadresser og adgangskoder er blevet lækket på internettet og nogle af disse e-mailadresser og adgangskoder er desværre fra Ka-net.

BEMÆRK: Dette er IKKE et læk hos Ka-net men hos en række online tjenester så som LinkedIn, Dropbox, PlayStation Network og mange andre.


Ved at følge linket nedenfor kan man tjekke om ens e-mailadresse og kodeord er berørt. Er det tilfældet anbefales det at man skifter adgangskoden til den eller de listede e-mailadresser hurtigst muligt. Dette kan gøres på vores selvhjælpsportal mit.ka-net.dk eller ved at tage kontakt til kontoret i åbningstiden. Hvis der er yderligere spørgsmål sidder vi klar på kontoret igen mandag morgen og indtil da kan man også nå os ved at skrive til vores kontaktformular her på hjemmesiden.

For at se om ens e-mailadresse er berørt kan man trykke sig ind på linket ved at klikke her og skrive sin e-mailadresse i feltet og herefter trykke på knappen med teksten search.Servicevindue
servicevindue

Der vil natten til tirsdag den 08.05.2018 kunne opleves korte afbrydelser af internettet i tidsrummet 00:00 - 01:00.

Vi beklager de gener dette medfører.

Opgradering af firewall


I forbindelse med idriftsættelse af ny firewall, kan medlemmer opleve en kort afbrydelse af internettet natten mellem
mandag d. 30-04-2018 og tirsdag d. 01/05-2018.

Vi beklager meget de gener dette medfører.


Påskeferie 2018
Paaske_2018

Kontoret holder påskeferie fra og med mandag den 26. marts 2018.

Vi er tilbage tirsdag den 3. april 2018.

Selvhjælpsportalen på telefon 59 56 15 70,
kan benyttes hele døgnet, året rundt.

Vi kan iøvrigt henvise til vores kontaktformular her på hjemmesiden, da denne i begrænset omfang vil blive besvaret i hele perioden.

Du finder kontaktformularen ved at klikke her. Vagten hos JAC kan kontaktes på telefon 59 59 50 22.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

GF

Kalundborgegnens Antennelaug indkalder til ordinær generalforsamling
onsdag den 14. marts 2018 - klokken 19.00
i Kalundborg hallen, Munkesøgade, indgang E.


Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

 2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

 3. Aflæggelse af regnskab.

 4. Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.

 5. Indkomne forslag: Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om 2 ændringer i vedtægterne.
  1.Nuværende §2, stk. 1: Antennelaugets formål er at tilvejebringe fællesantenneanlæg for Kalundborg og tilstødende kommuner og derefter varetage driften af anlægget.
  Ny §2, stk. 1: Antennelaugets formål er at tilvejebringe og vedligeholde fællesantenneanlæg for Kalundborg og tilstødende kommuner samt varetage driften af anlægget.
  2.Nuværende §8, litra f: Valg af formand kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med § 9, stk. 3.
  Ny §8, litra f: Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med § 9, stk. 3.
   Nuværende §9, stk. 3: Kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges næste gang i 2013 for en periode på to år, og derefter i 2015 og fremover for en periode på tre år. To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2013. Formanden for bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2014. To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2014.
  Ny §9, stk. 3: Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 3 år første gang på generalforsamlingen 2018. To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2019. To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på 3 år, næste gang 2020. Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og næstformand, ligesom bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov. Såfremt formanden træder tilbage imellem 2 generalforsamlinger vælger bestyrelsen ny formand i kredsen af bestyrelsesmedlemmer.
   Nuværende §9, stk. 4: Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal være enten formanden eller kassereren.
  Ny §9, stk. 4: Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes lauget af et flertal af bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal være formanden og en skal være kassereren.

 6. Valg af kasserer for 3 år:
  Henning Brøgger ObsenVillig til genvalg

  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 3 år:
  Thomas PhilipVillig til genvalg
  Peter HermannVillig til genvalg

 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
  Martin SchwartzbachVillig til genvalg
  Søren Kastrup PetersenNy opstiller

 8. Valg af 2 revisorer for 1 år:
  Per NykjærVillig til genvalg
  Sune SjøbergVillig til genvalg
  Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år:
  Irene KristensenVillig til genvalg
  Søren Kastrup PetersenNy opstiller

 9. Eventuelt

Regnskabet for 2017 vil blive vist på hjemmesiden www.ka-net.dk (klik her), samt blive fremlagt på antennelaugets kontor, Stejlhøj 23 inden generalforsamlingen.

Stemmeseddel med bon, til betaling for 2 øl eller vand pr. deltagende medlem udleveres ved indgangen.

Husk gyldig legitimation for medlemskabet.

Vel mødt.

Venlig hilsen Bestyrelsen


Opgradering af infrastruktur


I forbindelse med fejlretningen af det udfald vi oplevede i går morges, kan nogle medlemmer opleve udfald af internettet.

Det kan være nødvendigt at genstarte internetudstyret i hjemmet.

Vi beklager meget de gener dette medfører.


Kursus
Kursus

Grundet kursus i uge 5, vil internetsupporten være med nedsat bemanding og der må derfor forventes længere ekspeditionstid.

Opgradering af infrastruktur


Tirsdag d. 23-01-2018 fra kl. 00:30 til 05:00, vil der grundet opgradering af vores infrastruktur forekomme afbrydelse af internettet.

Hvis din kabelrouter eller modem mod forventning ikke skulle gå online igen efter opgraderingen, kan genstart af internetudstyr være nødvendigt.


FM radiosignalet er lukket i dag d. 28. februar 2017


Grundet den stigende interesse og efterspørgsel af hurtigere bredbånd og bedre kvalitet på TV kanaler, har YouSee slukket for FM radiosignalet i dag d. 28. februar 2017.
Dette betyder at vores medlemmer fra i dag d. 28. februar, ikke længere kan lytte til radio via "R" udgangen i vægstikket og skal derfor finde andre muligheder for at lytte til radio.

Hvis der er yderligere spørgsmål til ovenstående sidder vores medarbejdere på kontoret klar til at besvare alle spørgsmål, vi kan også komme med gode råd til en brugbar løsning.

Se evt. YouSees hjemmeside for yderligere information.

Klik på læs mere for at se en liste med muligheder for at lytte til radio når FM radiosignalet lukker.

Læs mere - Klik her


TCM lukker 1. juni 2017


Turner Broadcasting System har valgt at lukke for TCM i hele norden fra den 1. juni 2017. Kanalen vil derfor forsvinde fra din fuldpakke. Kanalen bliver i fuldpakken erstattet af Viasat Series.

Har du den som Bland Selv-kanal, får du en ledig plads og en anden kanal skal derfor vælges.

Har du den som Ekstrakanal, skal du ikke gøre noget, aftalen opsiges automatisk af YouSee med virkning fra den 1. juni 2017.

Ny kanalsøgning

I forbindelse med sluk af FM radiosignalet, har YouSee ændret startfrekvensen på TV signalet fra 143 MHz til 450 MHz.
Dette betyder at hvis dit TV er indstillet til 143 MHz og ikke selv kan opdatere sin startfrekvens, vil TV'et have problemer med at vise alle kanaler og en ny søgning vil derfor være nødvendigt.

Radio modtagelse efter FM sluk


Få helt ren stereo lyd i dit eksisterende musik anlæg.
130 radiostationer, alene fra Danmark, er frit tilgængelig på internettet.

På Antennelaugets kontor, Stejlhøj 23, kan du
købe en internet radio tuner til 900 kr.

Denne tilsluttes dit eksisterende musik anlæg med ledning
og trådløst til din internet router.

De to modeller vi sælger, har begge fjernbetjening.
Den ene model kan samtidig styres af en gratis mobil app.

Medbringer du din Ka-net router, kan vi opsætte din radio favoritliste, uden beregning.

 
Webmail
Hastighedstest

Kan kun benyttes fra din
Ka-net forbindelse.

Fjernsupport
 • Windows
 • MAC
 • App til Android
 • App til IOS
 • Netradio
 • DR P1
 • DR P2 Klassisk
 • DR P3
 • DR P4 Sjælland
 • DR P5
 • DR P6 Beat
 • DR P7 Mix
 • DR P8 Jazz
 • DR Nyheder
 • Nova FM
 • The Voice
 • Pop FM
 • myROCK
 • Radio Odsherred
 • Radio Limfjord
 • Limfjord plus
 • Radio 2000
 • Kalundborgegnens Antennelaug   Din IP: 3.84.243.246